Công trình tiêu biểu

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ DỤC THỂ THAO - HUYỆN CHƠN THÀNH

Trung Tâm Văn Hóa - Thể Dục Thể Thao Huyện Chơn Thành

Là công trình mang tầm quốc gia

Chúng tôi có nguồn khách hàng đa dạng 

Xây nên một công trình phục vụ cho tinh thần thể dục thể thao cho đất nước nói chung và cho Huyện Chơn Thành nói riêng

Trung Tâm Văn Hóa - Thể Dục Thể Thao Huyện Chơn Thành có kết cấu và thiết kế đẹp mắt, chung tôi thi công chú trọng đến từng chi tiết 

 

 Các tin khác

icon zalo