Giới Thiệu

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Uy Tín - Sáng Tạo - Hiệu Quả - Chuyên Nghiệp

Uy Tín:

KATA đặt khách hàng làm trung tâm, đặt chữ Tín lên vị trí hàng đầu. Tận tâm phục vụ khách hàng, nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng và cao hơn các cam kết của mình với khách hang, đặc biệt là các cam kết về chất lượng sản phẩm - dịch vụ và tiến độ thực hiện.

Sáng Tạo:

KATA coi sáng tạo là sự sống còn, là đòn bẩy phát triển, nhằm tạo ra giá trị khác biệt và bản sắc riêng trong mỗi sản phẩm và dịch vụ của mình.

KATA đề cao tinh thần dám nghĩ dám làm; khuyến khích tìm tòi, ứng dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới vào quản lý, sản xuất; luôn chủ động cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ.

Hiệu Quả:

 KATA coi trọng hiệu quả trong từng hành động, làm việc theo quy trình PDCA và cải tiến liên tục để mang lại hiệu quả cao nhất cho công việc. Đề cao khát vọng tiên phong với mục tiêu "An Toàn ~ Chất Lượng ~ Đúng Tiến Độ".

Chuyên Nghiệp:

Tất cả các sản phẩm, các chi tiết dù là nhỏ nhất đều phải được thiết lập đồng bộ, nhất quán, hợp lý mang tính chuyên nghiệp và chuyên môn cao. Kiên trì và bền bỉ theo đuổi sự hoàn hảo cho sản phẩm - dịch vụ.

KATA hướng tới tích cực xây dựng một đội ngũ nhân sự tinh gọn mang tính kế thừa, vững mạnh cả "Tài" và "Đức", "Tận Tụy" và "Trung Thành" với công ty, "Trách Nhiệm" Và "An Cần" với khách hàng.Các tin khác

icon zalo