Giới Thiệu

Sứ mệnh tầm nhìn

 • SỨ MỆNH LÀ MỤC TIÊU
 •  
 • Đối với thị trường: Tạo nên những sản phẩm sản tốt nhất bằng các tiêu chuẩn chất lượng của quốc tế. Bên cạnh giá trị chất lượng vượt trội, thì trong mỗi sản phẩm đều đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
 • Đối với đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển; cam kết trở thành “Người đồng hành số 1” của các đối tác, luôn gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững.
 • Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.
 • Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.
 •  

 • TẦM NHÌN LÀ TIÊU CHUẨN CẦN VÀ PHẢI ĐẠT ĐƯỢC
 •  

 • Trở thành một doanh nghiệp có thương hiệu trên thị trường Việt Nam và khu vực
 • Toàn bộ lãnh đạo và nhân viên nổ lực để trở nên chuyên nghiệp.
 • Những sản phẩm hoàn thành mới một chất lượng tốt nhất với giá cả cạnh tranh.
 • Trở thành một doanh nghiệp mang tiêu chuẩn quốc tế vào các công trình xây dựng Việt Nam


Các tin khác