Giới Thiệu

VĂN HÓA KATA

5 NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC:

- Ứng xử văn minh, đoàn kết tương trợ

- Thực thi cam kết, tuân thủ kỷ luật

- Luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng học hỏi

- Tích cực sáng tạo, tích hợp tinh hoa

- Chủ động hợp tác, lợi ích dài lâuCác tin khác

icon zalo