Giới Thiệu

VĂN HÓA KATA

 

1.Đối Với Khách Hàng

- Tận Tình, Chu Đáo

- Lắng Nghe, Thực Hiện

- Nỗ Lực, Uy Tín

- Kata Cam Kết Đem Lại Những Sản Phẩm Chất Lượng Và Giá Trị Tốt Nhất Đến Với Khách Hàng.

( Hợp Tác Với Các Khách Hàng,Nhà Thầu, Chủ Đầu Tư  Trong Và Ngoài Nước )

2.Đối Với Đối Tác

- Hợp Tác Lâu Dài

- Trách Nhiệm, Niềm Tin

- Hỗ Trợ Cùng Phát Triển 

- Ứng Xử Văn Minh

3. Đối Với Công Việc

- Nỗ Lực, Phấn Đấu

- Tiếp Thu, Cải Tiến

- Áp Dụng  Những Giải Pháp, Kỹ Thuật Thi Công Tiên Tiến

- Năng Động, Sáng Tạo

- Lắng Nghe, Học Hỏi

- Đam Mê, Yêu Thích 

4. Đối Với Đồng Nghiệp 

- Thân Ái, Đoàn Kết

- Giúp Đỡ, Chia Sẻ

- Truyền Đạt Kinh Nghiệm Và Kiến Thức 

- Xây Dựng Một Đại Gia Đình Kata Lớn Mạnh 

 Các tin khác

icon zalo