HWASENG PROJECT

Vị trí Dự án: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai
Ngành Nghề SX : Xưởng sản xuất giày thể thao
Năm xây dựng ; 2017

Video