JM TEXTLE VINA

Vị trí Dự án: Khu Công Nghiệp Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương
Ngành nghề sản xuất : Nhà máy sản xuất vải
Năm xây dựng : 2017

 

 

Video