Khởi công xây dựng nhà máy JM TEXTLE VINA

Khởi Công Xây Dựng 

Dự Án : JM TEXTEL VINA

Địa Điểm : Khu Công Nghiệp Bàu Bàng , Tỉnh Bình Dương

 

Video