NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Vị trí Dự án: Tỉnh Bình Phước
Ngành Nghề SX : Nhà Máy xử lý nước thải
Năm xây dựng ; 2016

Video