NHÀ XƯỞNG HỮU TRƯỜNG

Vị trí Dự án: Tỉnh Bình Dương
Ngành Nghề SX : Nhà kho cho thuê
Năm xây dựng ; 2016

Video