POWER SOLUTION VINA

Vị trí Dự án: Tỉnh Bắc Ninh
Ngành Nghề SX : Nhà Máy sản xuất thiết bị điện tử
Năm xây dựng ; 2016

Video