Trang chủ Tuyển dụng
 • kỹ sư xây dựng

  - Chức danh: Kỹ sư xây dựng
  - Số lượng cần tuyển dụng: 05
  - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 12/10/2017 đến 12/012/2017

  Xem tiếp...
 • Lễ tân

  - Chức danh: Lễ Tân công ty
  - Số lượng cần tuyển dụng: 01
  - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 12/05/2016 đến 12/09/2017

  Xem tiếp...

Video