Công trình

  • UỶ BAN NHÂN NHÂN XÃ MINH LẬP BÌNH PHƯỚC

  • Chủ Đầu Tư: UỶ BAN NHÂN NHÂN XÃ MINH LẬP Địa Chỉ: Xã Minh Lập, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước Hạng Mục :Thiết Kế Và Thi Công Hoàn Thiện

Chủ Đầu TưUỶ BAN NHÂN NHÂN XÃ MINH LẬP

Địa ChỉXã Minh Lập, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Công Năng: Ủy Ban Xã 

Quốc Gia : Việt Nam

Hạng Mục :Thiết Kế Và Thi Công Hoàn Thiện

Năm Thực Hiện: 2023

Năm Dự Kiến Hoàn Thành: 2023

Cập nhật ....

Các công trình khác

icon zalo