Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN KATA

Địa chỉ: 549/4A Đường Mỹ Phước Tân Vạn, Đông Thành, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại : 0966 444 727 - 0966 444 727

Email: info@kata.com.vn

Website: https://www.kata.com.vn/

Form liên hệ

*

*

*

*

*

*