Lĩnh vực

THIẾT KẾ

THIẾT KẾ

KATA triển khai thực hiện toàn bộ quá trình của một dự án trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp bao gồm thiết kế, thi công và hoàn thiện. Với đội ngũ nhân viên..