Tính bền vững

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG

Trách nhiệm xã hội-môi trường là một trong những nhân tố quan trọng hiện nay. Công trường thi công "An Toàn-Sạch-Đẹp"
AN TOÀN LÀ NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU

AN TOÀN LÀ NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU

An Toàn Lao Động là nhiệm vụ hàng đầu tại KATA chúng tôi
ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

Trái tim yêu nghề của các đồng chí cán bộ nhân viên là một nhân tố quan trọng tạo nên KATA phát triển vững mạnh hiện nay
QUẢN LÝ GIẢI PHÁP - HIỆU QUẢ

QUẢN LÝ GIẢI PHÁP - HIỆU QUẢ

Là một phương pháp quản lí hiệu quả được KATA áp dụng trong quản lí từng dự án.
icon zalo